Startsida/För vårdgivare/Beställarenheten för tandvård

Beställarenheten för tandvård

Information från Beställarenheten för tandvård som är riktad mot vårdgivare inom tandvård och hälso- och sjukvård.

Vi ansvarar för:

  • Tandvård till personer med omfattande omsorgsbehov eller vissa långvariga sjukdomar och/eller funktionsnedsättningar
  • Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling under en kortare tid.
  • Fritt val av tandläkare inom allmäntandvården för barn och ungdomar i åldern 3-21 år

Vi som arbetar i beställarenheten för tandvård är:

Camilla Ohlsson
Ekonom/handläggare (Landstingets tandvårdsstöd, fakturor mm)
Telefon 0480-841 81

Nathalie Persson
Ekonomiassistent (Barntandvårdsavtalen, fakturor mm.)
Telefon 0480-841 64

Alicja Sliwa
Samordnare & Bedömningstandläkare
Telefon 0480-44 86 99

Sofia Hartz
Beställarchef
Telefon 0480-841 60